Logowanie:
Logowanie:

Pierwsze kroki Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcza przeprowadzka

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Zobacz czy Twój wpis znajduje się w CEIDG 

 

 

Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1

 
Nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 zastąpił dotychczasowy EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Wniosek można wypełnić on-line przy użyciu kreatora, który podpowie i poprowadzi „krok po kroku” przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1.

 

             

 

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1 - sprawdź

 

Formularz CEIDG1 - sprawdź

 

Materiał szkoleniowy - sprawdź 

 

Video szkoleniowe - sprawdź 

 

 

Identyfikacja tożsamości podstawą złożenia wniosku

 

Jeżeli składasz wniosek w urzędzie gminy, twoja tożsamość zostanie sprawdzona na podstawie dokumentu tożsamości. Przed udaniem się do gminy możesz jednak wypełnić wniosek on-line bez logowania i wydrukować go lub zapamiętać jego numer.  W ten sposób urzędnik szybciej odnajdzie twój wniosek w systemie i sprawdzi twoje dane. Przed udaniem się do urzędu upewnij się czy twoja gmina korzysta już z CEIDG.

 

Przejdź do składania wniosku

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email, a gdy został złożony w urzędzie gminy - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

 

Jeżeli składasz wniosek on-line możesz to zrobić za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG. Przed pierwszym logowaniem musisz założyć konto przechowujące twoje podstawowe dane, co przyśpiesza proces obsługi.

 

Przejdź do zakładania konta

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

  • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
  • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
  • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

 

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

 

 

 

                                            

 

Przygotowano na podstawie: www.prod.ceidg.gov.pl 

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.