Każdy, to chciałby otrzymywać bezpłatne wiadomości SMS dotyczące lokalnych spraw (spersonalizowane w zależności od potrzeb) ma taką możliwość dzięki Portalowi Interesanta Urzędu Gminy Czerwonak.

 

KATEGORIE SMSów

Wypełniając formularz rejestracyjny można zdecydować jakiej treści wiadomości chce się otrzymywać. W tym celu należy podać swój numer telefonu komórkowego i zaznaczyć odpowiednie kategorie spośród poniższych grup tematycznych (kategorie można zmienić w każdym momencie – po zalogowaniu do Portalu Interesanta i kliknięciu na ikonkę „tubę”):

 

  • URZĄD (funkcjonowanie urzędu, dofinansowania dla mieszkańców, oficjalne spotkania mieszkańców, info. z GOPS, itp.),
  • PODATKI (informacje o terminach płatności),
  • WYDARZENIA (kulturalne, sportowe, zdrowotne, edukacyjne, itp.),
  • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE (lokalne zagrożenia pogodowe, poszukiwania zaginionych osób, kataklizmy i katastrofy, sytuacje epidemiologiczne, itp.),
  • UTRUDNIENIA KOMUNIKACYJNE (prace drogowe i inwestycyjne utrudniające ruch, zmiana organizacji ruchu, wyłączenie sygnalizacji świetlnej, itp.),
  • AWARIE (inne niż komunikacyjne, np. przerwy w dostawie mediów, utrudnienia w korzystaniu z obiektów użyteczności publicznej, itp.).

 

POZOSTAŁE FUNKCJE PORTALU

Ponadto Portal Interesanta po zalogowaniu na indywidualne konto umożliwia:

  • dostęp do informacji o stanie spraw oraz zobowiązaniach podatkowych osób fizycznych i prawnych*,
  • elektroniczną realizację płatności zobowiązań podatkowych wobec Urzędu*,
  • dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd.

*Dostęp ten wymaga rejestracji i uwierzytelnienia – wypełniając formularz konieczne jest podanie w tym celu adresu email!

 

WNIOSEK

Zachęcamy do wypełnienia i złożenia wniosku w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak.
Dla osób prawnych/jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej osobny wniosek dostępny jest na eurzad.czerwonak.pl


Wnioski elektroniczne ePUAP:
 


W przypadku pojawienia się pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: justyna.koninska@czerwonak.pl lub telefonicznego pod numerem telefonu
61 654 42 50.