W ramach grantu uzyskanego w projekcie „DOSTĘPNOŚĆ PLUS - w urzędach JST województwa wielkopolskiego” zakupiono wyposażenie zwiększające dostępność urzędu na kwotę 17 755 zł, w tym: koc ewakuacyjny, lupę elektroniczną, urządzenia do obsługi osób słabosłyszących- pętle indukcyjne (zestaw przenośny), aktywator sznurowy gongu alarmowego do toalety oraz tabliczki brajlowskie z wypukłym piktogramem do oznakowania. Oprócz tego został przeprowadzony przegląd (audyt) rozwiązań i procedur w wybranych obszarach funkcjonowania urzędu związanych z obsługą klienta, w świetle zgodności z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przeszkolono również Koordynatora Wójta ds. Dostępności w zakresie stosowania ustawowych zadań oraz osoby zajmujące się kadrami w urzędzie w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.