Urząd Gminy systematycznie pracuje nad zwiększeniem dostępności i komfortu obsługi klientów z niepełnosprawnościami. W ramach prowadzonych działań udało się pozyskać dofinasowania w projekcie „Dostępny samorząd – granty” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansowany ze środków  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Zgłoszony przez nas projekt „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez URZĄD GMINY CZERWONAK dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” uzyskał grant w wysokości 250.000 zł. Ponad 180 000 zł z tej kwoty to refundacja kosztów modernizacji wejścia głównego do budynku urzędu wraz z pochylnią dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto, w ramach uzyskanego dofinansowania, wyposażono urząd oraz jednostki gminne – GOPS, CRKF AKWEN i SAPO w krzesła ewakuacyjne oraz pętle indukcyjne. W urzędzie dodatkowo zainstalowano – z przeznaczeniem dla osób niewidomych - system informacyjno-nawigacyjny Totupoint, oznakowanie brajlowskie informujące o numerach pomieszczeń biurowych oraz nakładki brajlowskie na poręcze informujące o kierunku ruchu.