Nazwa funduszu:
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2022
 
Nazwa zadania:
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. św. Wojciecha w Czerwonaku
 
Wartości:
Dofinansowanie: 1.035.400,00 zł
Całkowita wartość: 3.533.240,00 zł
 
Opis zadania:
Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej o wymiarach zewnętrznych 61,0 x 114,0 m i polu gry o wymiarach 55,0 x 104,0m z nawierzchni syntetycznej i wodoprzepuszczalnej - trawa tkana o wysokości od 16 mm do 18 mm. Boisko zostanie wyposażone w systemowe piłkochwyty o wysokości 6,0 m. Ponadto teren zostanie ogrodzony oraz oświetlony oprawami typu LED. Odwodnienie boiska sportowego odbywać się będzie za pomocą systemu drenażów boiska zlokalizowanych pod nawierzchnią boiska oraz systemu rur odwadniających PCV. Woda odprowadzona będzie do ośmiu systemowych zbiorników retencyjnych. Ponadto inwestycja obejmuje montaż elementów wyposażenia boisk sportowych i elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci), a także montaż trybuny. Wykonany zostanie utwardzony dojazd technologiczny z kruszywa od ul. Św. Wojciecha o szer. 5m i placem manewrowym o powierzchni 200 m2 wraz z oświetleniem. Przy płycie boiska wykonana będzie nawierzchnia utwardzona z geokraty.