Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) informuję, że dnia 7 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 333/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 06.12.2023 r. do oddania  w użytkowanie na rzecz Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Akacja”. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. 201, tel. 61/ 65-44-207.