Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) wprowadził:
 
  • drugi stopień alarmowy (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od dnia 1 grudnia 2022 r., od godz. 00:00 do dnia 28 lutego 2023 r., do godz. 23:59;
  • trzeci stopnień alarmowy CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od dnia 1 grudnia 2022 r., od godz. 00:00 do dnia 28 lutego 2023 r., do godz. 23:59;
  • drugi stopień alarmowy (2. stopień BRAVO) wobec polskie infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju obowiązujący od dnia 1 grudnia 2022 r., od godz. 00:00 do dnia 28 lutego 2023 r., do godz. 23:59.

 

Przypominamy, że w tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

W odniesieniu do placówek oświatowych, stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) oznacza oprócz konieczności zwrócenia zwiększonej uwagi na podejrzane zachowania osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkół i placówek lub podejrzane przedmioty, przede wszystkim wprowadzenie bezwzględnego zakazu wstępu do przedszkoli i szkół osobom postronnym.

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego