Wójt Gminy Czerwonak zaprasza na spotkanie konsultacyjne, podczas którego przedstawiony zostanie projekt zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Potasze. Projekt uwzględnia uwagi złożone na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu.

Spotkanie odbędzie się dnia 30 maja 2022 r., o godz. 18:00, w Klubie „Kogucik”, przy ul. Lipowej 1 w Potaszach.

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej