Informujemy, że z dnia 12.12.2023 na 13.12.2023 w miejscowości Bolechówko oraz z dnia 13.12.2023 na 14.12.2023 w miejscowości Bolechowo w godzinach nocnych tj. (22:00-05:00) planowane są płukania sieci wodociągowej według technologii AQUACLEAN. W związku z powyższym Mieszkańców Bolechówka oraz Bolechowa prosimy o niepobieranie wody (w tym wyłączenie automatycznego podlewania) w terminach wymienionych powyżej. Dla pewności zalecane jest zakręcenie zaworu przed wodomierzem w celu uniknięcia dostania się środka czyszczącego do instalacji wewnętrznej. Po zakończeniu prac prosimy o odpuszczenie około 100 litrów wody (co odpowiada ok. 15 minutom przepływu przez kran). Odradzamy podlewania zieleni odpuszczoną wodą. Sieć zostanie wypłukana przepływowym medium czyszczącym sporządzonym z wody chlorowanej, powietrza i soli kamiennej spożywczej 5S (posiadający atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny). Powyższe prace maja na celu poprawę stanu technicznego wodociągów, czyszczenia sieci i przyłączy wodociągowych. Przepraszamy za utrudnienia.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o.