Oblodzenie - stopień zagrożenia 1.
Obowiązuje od godz.05:00 do godz. 09:00 dnia 09.12.
Przewiduje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników.
Temperatura od -2 do 0 stopni.