Ostrzeżenie hydrologiczne Biura Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydziału Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody
stopień: zagrożenia: 1
prawdopodobieństwo wystąpienia: 70%
Obszar: Warta środkowa od Rgilewki do Prosny, Powa, Bawół, Wrześnica, Warta środkowa od Prosny do Wełny, Kanał Mosiński, Wełna, Warta środkowa od Wełny do Noteci, Prosna dolna, Noteć górna, Łobżonka, Noteć środkowa, Gwda, Drawa, Noteć dolna, Obra (kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Ważne:
Od: dnia 2024-06-19 godz. 00:00
Do: dnia 2024-06-19 godz. 06:00