Wójt Gminy Czerwonak ogłasza nabór na stanowisko pracy strażnik Straży Gminnej w Czerwonaku. Szczegóły w załączniku.