W załączeniu przedstawiamy komunikat Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu otrzymany w dniu dzisiejszym, tj. dnia 005.12.2022 r., informujący o strzelaniach na terenie poligonu Biedrusko oraz przypominający o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w miesiącu grudniu 2022 r..
Zgodnie z treścią tego komunikatu, na terenie poligonu Biedrusko od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., od poniedziałku do soboty w godz. 7:00 – 15:00 i 18:00 – 24:00, odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz środków pozoracji pola walki.
W chwili obecnej nie są planowane strzelania dla których istniała by potrzeba zamknięcia dla żeglugi wodnej odcinka rzeki Warty znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (na odcinku od km 209,50 do km 216).
Na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe w rejonie obwodów łowieckich 116, 181 i 186 kół łowieckich „Orzeł”, „Drop” i „Sokół”, jak również swoją działalność prowadzą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.
OSTRZEGAMY, ŻE PRZEBYWANIE NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIA CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU (TEREN POLIGONU W BIEDRUSKU) STWARZA REALNE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA.
Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także wszelkich form turystyki i rekreacji.
Na tym terenie obowiązuje też zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, również, gdy nie ma strzelań na poligonie.
Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, itp.
Odcinek "Pierścienia rowerowego wokół Poznania" przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki - Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.
Osobna kwestia pozostaje dostęp turystów do rezerwatu "Śnieżycowy Jar", który znajduje się na terenie poligonu Biedrusko. Rejon rezerwatu znajduje się w strefie bezpieczeństwa strzelnicy, czyli w rzeczywistości w strefie upadku pocisków, przez co z oczywistych względów dostęp do niego jest bardzo ograniczony. Rezerwat był dostępny dla turytów we wszystkie weekendy marca 2022 r. Planowane jest ponowne udostępnienie terenu rezerwatu dla turystów na przełomie zimy i wiosny 2023 roku.
Do organów uprawnionych do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu zaliczają się: żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej,