Informujemy, że od 24 stycznia 2022 r. do 2 lutego 2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.

Poniżej przedstawiamy Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 20.01.2022 r. w sprawie przeprowadzenia ww. konsultacji wraz z projektem uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.:

 

Wydział Ochrony Środowiska