Ważny komunikat!
Zgłoś projekt w Czerwonackim Budżecie Obywatelskim. Zgłaszanie projektów jest możliwe w terminie: od 15 kwietnia do 13 maja 2024 roku.


MarcinWojtkowiak

Marcin Wojtkowiak

Wójt Gminy Czerwonak

 

Samorządność to umiejętność wspólnego rozwiązywania lokalnych problemów. Moją misją jest umożliwienie wszystkim, którym zależy na Gminie Czerwonak, wpływu na sprawy naszej Gminy i współdecydowania o jej rozwoju. 

 

Zachęcam do kontaktu i dzielenia się uwagami, pomysłami i spostrzeżeniami. Będę starał się na te pytania i propozycje odpowiedzieć.

 

Razem możemy więcej!

Kierownictwo Urzędu

PawełGlaser
Paweł Glaser

Pierwszy Zastępca Wójta

JoannaKowalczyk-Chudy
Joanna Kowalczyk-Chudy

Sekretarz Gminy