MarcinWojtkowiak

Marcin Wojtkowiak

Wójt Gminy Czerwonak

 

Samorządność to umiejętność wspólnego rozwiązywania lokalnych problemów. Moją misją jest umożliwienie wszystkim, którym zależy na Gminie Czerwonak, wpływu na sprawy naszej Gminy i współdecydowania o jej rozwoju. 

 

Zachęcam do kontaktu i dzielenia się uwagami, pomysłami i spostrzeżeniami. Będę starał się na te pytania i propozycje odpowiedzieć.

 

Razem możemy więcej!

Kierownictwo Urzędu

PawełGlaser
Paweł Glaser

Pierwszy Zastępca Wójta

JoannaKowalczyk-Chudy
Joanna Kowalczyk-Chudy

Sekretarz Gminy

Piotr Stańczak
Piotr Stańczak

Drugi Zastępca Wójta