Zapraszamy na Koncert na wodzie, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic "Len", Sołectwo Kicin, Sołectwo Kliny, Koło Gospodyń Wiejskich "Kliniecki duet".

Partnerami wydarzenia są: Gminny Ośrodek Kultury Sokół, CRKF AKWEN, GPW Czerwonak, GPS Czerwonak, OSP Czerwonak.

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Czerwonak oraz Powiatu Poznańskiego.

Koncert odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Czerwonak.