Urząd Gminy Czerwonak informuje, że korzystanie z usługi transportowej door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności począwszy od 1 stycznia 2023 roku jest odpłatne.

Wysokość opłat w ramach usługi transportowej door-to-door przedstawia
się następująco:

 

Transport door-to-door na terenie Gminy Czerwonak

Lp.

Trasa przejazdu

Opłata za przejazd w jedną stronę

1.

Gmina Czerwonak - Gmina Czerwonak

5,00 zł

 

Transport door-to-door na terenie miasta Poznań i powiatu poznańskiego

Lp.

Trasa przejazdu

Opłata za przejazd w jedną stronę

1.

Gmina Czerwonak - Poznań i teren powiatu poznańskiego

10,00 zł

 

Transport door-to-door poza teren powiatu poznańskiego

Lp.

Trasa przejazdu

Opłata za przejazd w jedną stronę

1.

Gmina Czerwonak - poza teren powiatu poznańskiego

opłata za usługę przewozu ustalana indywidualnie

 

Odpłatność można dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, załodze pojazdu: kierowcy lub asystentowi przed rozpoczęciem kursu.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Czerwonak, którzy dostępni są pod numerami telefonów: 61 65 44 221, 61 65 44 294 lub 61 65 44 293.

 

Z usługi tej mogą skorzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia mające trudności w  samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność. Przez ograniczoną sprawność należy rozumieć osoby poruszające się między innymi na wózkach inwalidzkich, o kulach, osoby niewidome, słabowidzące oraz inne, u których występuje problem w  zakresie mobilności.  Usługa transportowa będzie świadczona na terenie gminy Czerwonak oraz na terenie Poznania i  powiatu poznańskiego w celu aktywizacji społeczno-zawodowej, osób uprawnionych do usługi. Usługa ta będzie realizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

 

Usługę transportową door-to-door można zamówić:
 

  • od numerem telefonu: 532-851-333 w poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,
  • drogą e-mailową: wz@czerwonak.pl,
  • osobiście w Urzędzie Gminy w Czerwonaku poprzez kontakt z pracownikami Wydziału Promocji Zdrowia, parter, pok. nr 7,
  • za pomocą aplikacji internetowej: d2d.czerwonak.pl

        

 

Podstawą zakwalifikowania do skorzystania z usługi transportowej door-to-door jest konieczność:

 

  • jednorazowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego do usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, niezbędne będzie podanie danych: imię i nazwisko osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie z usługi, dokładny adres docelowy, cel podróży, proponowaną godzinę podstawienia samochodu oraz godzinę powrotu, wskazanie czy osoba potrzebuje pomocy w  dotarciu z mieszkania do pojazdu, dane kontaktowe w celu potwierdzenia zamówienia usługi,
  • wypełnienia formularza zamówień usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności,
  • akceptacji zapisów w „Regulaminie usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”,

 

Informujemy, że w przypadku dużego zainteresowania usługą danego dnia orzeczenie o  stopniu niepełnosprawności będzie uprawniało do pierwszeństwa w korzystaniu z usługi.

 

Dokumenty zgłoszeniowe do usługi transportowej door-to-door dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, a także do pobrania poniżej.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Czerwonak pod numerem telefonu: 61 65 44 221, 61 65 44 293 lub 61 65 44 294.

 

Usługa indywidualnego transportu door-to-door jest realizowana w ramach konkursu grantowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

 

Wydział Promocji Zdrowia