Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak zorganizuje w ramach projektu "Lepsze jutro dla Osób Niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego" wsparcie dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego ze szczególnym uwzględnieniem  gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las i Swarzędz. Wsparciem będą objęci mieszkańcy powiatu poznańskiego. Realizacja takiego wsparcia pozwoli na ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób  z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego poprzez działania wspierające  aktywność, sprzyjające usamodzielnianiu i funkcjonowaniu tych osób w środowisku lokalnym, a także zapobiegające wykluczeniu społecznemu i nabywaniu umiejętności samoobsługi oraz radzenia sobie w codziennych sprawach życiowych.

                                                                                                                                          

Pierwszym działaniem będzie wsparcie fizjoterapeuty oraz osteopaty dla osób niepełnosprawnych. Wsparcie będzie polegało na przeprowadzeniu indywidualnej terapii osteopatycznej oraz fizjoterapeutycznej z zakresu rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, terapii manualnej oraz masażu leczniczego. Sesje będą odbywały się w wyznaczone dni po uzgodnieniu z pacjentem. Postępowanie fizjoterapeutyczne oraz/lub osteopatyczne będzie dobierane indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Drugim działaniem będzie wsparcie podologiczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego mających problemy z odpowiednim zadbaniem o stopy.  Osoby z niepełnosprawnościami są narażone na problemy ze stopami często z powodu innej motoryki ciała oraz aktywności fizycznej.

Dzięki wsparciu podologicznemu klienci będą mogli łatwiej się poruszać i nabrać samodzielnych umiejętności, aby prawidłowo zadbać o stopy. Wsparcie podologa ma na celu działania wspierające  aktywność, sprzyjające usamodzielnianiu i funkcjonowaniu tych osób w środowisku lokalnym.

Trzecie działanie będzie polegało na prowadzeniu usług uzupełniających, którymi będzie w zależności od potrzeb  wsparcie m.in.  prawne, psychologiczne, informatyczne, dietetyczne, doktora nauk o zdrowie i inne oraz pomoc w zakresie pozyskiwania środków z PFRON, PCPR itp. dla osób niepełnosprawnych. W ramach wsparcia będziemy prowadzili również telefon wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami czynny w wybranych godzinach od poniedziałku do piątku.

 

Zgłoszenia: Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach. Ul. Poznańska 15 Owińska  Tel. 661 111 959 cws.czerwonak@gmail.com