OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

 

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Czerwonak od 15 maja 2023 r. ponawia kwalifikację osób do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Rekrutacja potrwa do 26 maja 2023 r.

Rekrutacja odbędzie się na świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Z usług mogą skorzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy:

  • mieszkają na terenie gminy Czerwonak,
  • sprawują faktyczna opiekę nad osobą dorosłą z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym,
  • nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą.

 

W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

Wsparcie będzie świadczone do listopada 2023 r. w maksymalnym wymiarze 240 godzin na uczestnika programu. Osoba zakwalifikowana do programu, która otrzyma pomoc  w formie opieki wytchnieniowej nie ponosi za nią odpłatności.

Prosimy o wypełnienie Karty zgłoszeniowej do Programu wraz z załącznikami  i złożenie w siedzibie Urzędu Gminy w Czerwonaku, przy ul. Źródlanej 39, pokój nr 6 (parter).

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane tematyką opieki wytchnieniowej zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z  pracownikami Wydziału Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Czerwonak, którzy dostępni są pod numerami telefonów:
61 65 44 221, 61 65 44 294 lub 61 65 44 293.

 

Pliki do pobrania:

1. Karta zgłoszenia do Programu.

2.  Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej.

3. Klauzula informacyjna RODO.

 

Bliższe informacje o Programie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 

Wydział Promocji Zdrowia