Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak w ramach projektu "Aktywny i zaopiekowany senior powiatu poznańskiego" planuje:

 

  • wsparcie Klubu Seniora „Aktywny Senior” działającego w ramach Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora
  • wsparcie opiekuńcze opiekunek osób starszych w domu
  • rehabilitację osób starszych
  • usługi podologiczne dla osób starszych

 

Zakres Klubu Seniora obejmuje świadczenie wsparcia aktywizującego i integrującego dla osób starszych w Klubie Seniora Aktywny Senior” ; animowanie czasu z wykorzystaniem technik terapii zajęciowej i materiałów posiadanych oraz zakupionych w ramach projektu niezbędnych do ich prawidłowej realizacji,  opracowywanie i dostosowywanie do bieżących potrzeb programu poszczególnych spotkań. Spotkania będą się odbywały w 1 lub 2 grupach 10-15 osobowych jeden raz w tygodniu po 3 godziny zajęć dla jednej grupy. Po ustaniu obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 planowana jest współpraca z sąsiadującym z Centrum przedszkolem oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej z Owińsk oraz harcerzami z ZHP Hufiec Czerwonak. Dodatkowo raz w miesiącu są planowane „Spotkania z kulturą” bądź spotkania ze specjalistami m. in. w zakresie kosmetologii, diety, zdrowia, historii regionu, chorób oczu, florystyki, ceramiki i inne – 8 spotkań. Ponadto, w pierwszej kolejności,  dla członków klubu seniora planowane jest przeprowadzenie częściowo odpłatnego pakietu 4 specjalistycznych ćwiczeń dla małych grup seniorów, które będą utworzone na podstawie podobnych potrzeb wsparcia związanych z chorobami i innymi schorzeniami. Dzięki wsparciu seniorzy będą mogli będą mieli lepszą kondycję fizyczną i psychiczną co pozwoli na nieustającą aktywność i zachowanie radości życia.

1) Raz w tygodniu we wtorki dla małej grupy realizowane są częściowo odpłatne warsztaty artystyczne z szydełka i innych robótek ręcznych, które cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem wśród osób starszych.

2) Wsparcie 3 osób starszych, nie mogących samodzielnie w pełni funkcjonować, przez opiekunki osób starszych będących podopiecznymi naszego Centrum. Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych seniorów oraz zapewnienie wsparcia wytchnieniowego poprzez zabezpieczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  świadczonych w miejscu zamieszkania przez opiekunki osób starszych, ze stopniem niesamodzielności i potrzebami, dostosowywanymi na bieżąco do potrzeb osoby starszej. Osoby te zostaną objęte usługami pielęgnacyjnymi, higieniczno-sanitarnymi, aktywizującymi (wspomaganie samodzielności) i usprawniającymi w tym: zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych i pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.

3) Rehabilitacja osób starszych.

Zwiększenie dostępu w lokalnym środowisku do wysokiej jakości usług usprawniania fizycznego, świadczonych w kompleksowo wyposażonych gabinetach: kinezyterapii, fizjoterapii oraz w domu osoby starszej. W ramach projektu osoby starsze w celu usprawnienia fizycznego będą mogli korzystać m. in. z Sali ćwiczeń, masaży leczniczych, naświetleń, prądów i fali uderzeniowej.

4) Usługa podologiczna

Zwiększenie świadomości dotyczącej ważności dbania o swoje stopy, która pomoże w utrzymaniu codziennej sprawności. Seniorzy często mają problem ze zdrowiem oraz kondycją stóp. Usługi podologiczne mają na celu poprawianie komfortu życia osobom starszym.

Pozwoli osobom starszym na swobodniejsze poruszanie się w domu, realizowanie swoich pasji, spotkania towarzyskie i spacery. Działanie te mają na celu unikanie pogorszenia stanu stóp i występowania różnych infekcji, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia seniora.

 

Kto może skorzystać z projektu?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 60 roku życia. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji Stowarzyszenia.

 

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach projektu?

Wsparcie osób starszych w klubach seniora, podczas rehabilitacji oraz osób nie mogących samodzielnie się poruszać.  

Czy usługa pomocy osobom starszym jest świadczona jednorazowo czy może być realizowana wielokrotnie?

W zależności od zorganizowania usługi wsparcia i potrzeb osoby starszej w wieku 60 lat i więcej. Senior może skorzystać maksymalnie z dwóch rodzajów usług w ramach projektu.

 

W jaki sposób będzie prowadzone wsparcie?

W zależności od zorganizowania usługi wsparcia wsparcie będzie odbywało się u klienta w domu, telefonicznie, w terenie oraz w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach. Wsparcie obejmuje mieszkańców powiatu poznańskiego, a w szczególności gminy Czerwonak, a także Murowanej Gośliny, Przebędowa, Biedruska i Janikowa. Pozostałe wsparcie dedykowane jest wszystkim mieszkańcom powiatu poznańskiego.

 

Zgłoszenia: Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach. Ul. Poznańska 15 Owińska  Tel. 661 111 959 cws.czerwonak@gmail.com