Osoby z niepełnosprawnościami, o szczególnych potrzebach komunikacyjnych, mogą zgłosić potrzebę transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów samorządowych samochodem.
Zapotrzebowanie na transport do lokalu wyborczego (i z powrotem) można zgłaszać pod numerem telefonu: 532 851 333.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 czerwca br.