W piątek 31 maja w urzędzie pełniony będzie dyżur pracownika w godzinach 9.00 - 15.00, w celu przyjmowania wniosków o wydanie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024.