Załączmy postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.