Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeksu wyborczego.