KGW z Klin nie zasypia gruszek w popiele a raczej planuje zasypać w specjalnie do tego wykopanym dole ulepione z gliny naczynia i je w tym dole wypalić!

 

Pierwsze spotkanie w ramach projektu Działaj Lokalnie odbyło się 10 września w klubie „Jutrzenka” w Kicinie. Zebrała się spora grupa chętnych posłuchać o słowiańskich tradycjach garncarskich oraz o symbolach, jakimi zdobiono używane wtedy naczynia. Pani Maria Gowarzewska, artysta plastyk, grafik i ceramik wprowadziła wszystkich w świat gliny i dzięki jej wskazówkom powstały cudne naczynia, inspirowane tradycyjnymi słowiańskimi ornamentami.

Czeka nas jeszcze jedno spotkanie, tym razem na polu! Na tę okazję zostanie wykopany specjalnie przygotowany dół (tradycyjna-alternatywna metoda wypału) w którym utrwalimy ogniem wykonane w „Jutrzence” naczynia. Na tak zasypanym ziemią dole ustawimy ognisko przy którym już teraz zapraszamy do integracji mieszkańców sołectwa Kliny.

 

Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”.

 

Dziękujemy za pomoc wszystkim wolontariuszom.

 

KGW z Klin