9 kwietnia w Sołectwie Kliny odbyła się akcja Sprzątania Świata. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu, pomimo nie najlepszej pogody, przystąpiło łącznie 47 osób. Poza Mieszkańcami Sołectwa pojawili się wójt gminy Czerwonak, Marcin Wojtkowiak oraz pracownik Biura Wójta, Justyna Maćkowiak-Szukalska, którzy wzięli czynny udział w sprzątaniu. Akcją sprzątania zostały objęte takie obszary jak: ulice Miła i Cicha w Klinach, ulica Trakt w Klinach, ulica Brzozowa w Klinach, Trakt Owiński na odcinku Mielno - Maruszka, ulica Leśna w Mielnie, Ludwikowo oraz duża część Dębogóry. Udało się zebrać łącznie 40 worków - o 10 mniej niż w poprzednim roku, przy czym wszyscy uczestnicy Akcji zgodnie stwierdzili, że śmieci w naszym Sołectwie jest znacznie mniej niż w latach ubiegłych. Za udział sprzątający otrzymali drobne upominki. Dziękuję raz jeszcze wszystkim przybyłym Mieszkańcom oraz gościom honorowym, licząc na lepszą pogodę podczas kolejnej akcji sprzątania. Sołtys Błażej Sienkowski.