W piątek 23 czerwca na teren przyszłej świetlicy w Mielnie zawitało ,,Niskoemisyjne Mobilne Miasteczko Edukacji Ekologicznej''.

W ramach imprezy na dzieci i dorosłych czekały takie atrakcje, jak np.: konkursy z nagrodami, ogródek ruchu drogowego, występ Teatru Fuzja, wystawa zabytkowych motocykli oraz zajęcia na temat ekologii. Impreza okazała się bardzo udana i wszyscy przybyli mieszkańcy zgodnie wskazywali, że chętnie wybraliby się na podobne wydarzenie również w następnym roku - już w okolicznościach budowanej świetlicy.

Dziękuję za organizację wydarzenia: Urzędowi Gminy w Czerwonaku, Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągowemu, Straży Gminnej, Komisariatowi Policji w Czerwonaku, Teatrowi Fuzja, Radzie Sołeckiej Sołectwa Kliny, Kołu Gospodyń Wiejskich Kliniecki Duet.

 

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zadanie  w  związku z otrzymaną dotacją w  ramach Przedsięwzięcia priorytetowego na rok 2023 – VII.3 Konkursy, warsztaty, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

Sołtys Błażej Sienkowski