W sobotę, 25 marca odbyła się kolejna akcja "Sprzątanie Świata", zorganizowana przez Sołectwo Bolechowo-Osiedle. Dzięki wszystkim uczestnikom udało się posprzątać tereny leśne, a także drogi i chodnik. Uczestnicy zostali wyposażeni w worki i rękawiczki przekazane przez Urząd Gminy Czerwonak.
 
Przy pomocy Pana Romualda Nowaka oraz Zbigniewa Ślot złożono wszystkie worki w jedno miejsce.
 
Na zakończenie każdy został poczęstowany grochówką przygotowana przez Bar "U Konara", ufundowaną ze środków sołeckich.
 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcje.
 
Beata Gryska 
Sołtys Sołectwa Bolechowo-Osiedle