Sołectwo Bolechowo-Osiedle po raz kolejny włączyło się w akcje Sprzątanie Świata. Pomimo małej liczby uczestników udało się posprzątać naszą miejscowość.
Uczestnicy zostali wyposażeni w worki i rękawiczki przekazane z Urzędu Gminy Czerwonak. 
 
Na zakończenie każdy z przybyłych został poczęstowany pyszną grochówką przygotowaną przez Bar Bistro "U Konara", którą ufundowano ze środków sołeckich oraz losowali z tajemniczego worka gadżety przekazane z firmy York. 
 
Była to również okazja do przekazania Małgosi Sawińskiej kluczy do serc na nakrętki, która zbiera na leczenie i rehabilitacje.
 
Bardzo dziękujemy zaangażowanym osobą w akcje sprzątania.
 
 
 
Beata Gryska
sołtys sołectwa Bolechowo-Osiedle