10.06.2023 roku w Gminie Czerwonak, na terenie Dziewiczej Góry w Czerwonaku odbył się XIII Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Poznańskiego. W imprezie wzięły udział dwadzieścia trzy drużyny MDP z terenu powiatu poznańskiego. Głównym celem rajdu była popularyzacja turystyki wśród młodzieży, pogłębianie wiedzy w tematyce pożarniczej, doskonalenie sprawności fizycznej, nawiązywanie kontaktu i współpracy między jednostkami OSP z terenu powiatu poznańskiego, szkołami prowadzącymi klasy mundurowe oraz przede wszystkim bezpieczna i dobra zabawa na świeżym powietrzu.
Trasa rajdu przebiegała przez tereny Puszczy Zielonka, zawodnicy do przejścia mieli niecałe 7 kilometrów. Na trasie dla drużyn przygotowano dwanaście konkurencji o tematyce sprawnościowo-ratowniczej takie jak: rzut kołem ratunkowym do celu, symulacja działań ratowniczych w pomieszczeniu, układanie wału przeciwpowodziowego czy też udzielenie pierwszej pomocy ofiarom wypadków. W trakcie trwania konkurencji odbywał się też test wiedzy pożarniczej oraz kalambury.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali drobne upominki, a pierwsze trzy drużyny wyjechały z nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez starostę poznańskiego. A były to: MDP OSP Przybroda, które zajęło pierwsze miejsce oraz MDP OSP Zakrzewo i MDP OSP Komorniki, które zostały sklasyfikowane odpowiednio na drugiej i trzeciej pozycji. Nagrody oraz dyplomy za uczestnictwo wręczyli: z ramienia Powiatu Poznańskiego- Pan Łukasz Sobolewski Dyrektor Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Leszek Małyszka Prezes Oddziału Powiatowego ZOSPRP oraz Dariusz Krawczyk Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonaku.
Organizatorami rajdu byli: OSP Czerwonak, Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Powiat Poznański. Impreza objęta była patronatem honorowym Wójta Gminy Czerwonak.
 
Lista drużyn i zajętych miejsc: 
 
 
1. MDP Przybroda 2
2. MDP Zakrzewo
3. MDP Komorniki
4. MDP Kórnik 2
5. MDP Dakowy Suche
6. MDP Kostrzyn 2
7. MDP Gułtowy 2
8. MDP Luboń
9. MDP Kórnik 1
10. MDP Kostrzyn 1
11. MDP Szewce 2
12. MDP Mrowino 2
13. MDP Strykowo
14. MDP Przybroda 1
15. MDP Szewce 1
16. MDP Gowarzewo
17. MDP Szczytniki
18. MDP Gułtowy 1
19. MDP Czmoń
20. MDP Niepruszewo
21. MDP Mrowino 1
22. MDP Buk
23. MDP Radzewo
 
 
Patryk Gutkowski