27 grudnia 2022 r. w gminie Czerwonak kolejny raz uczciliśmy pamięć Powstańców Wielkopolskich.

Obchody rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. w kościele pw. św. Brata Alberta w Koziegłowach, następnie spotkaliśmy się pod pomnikiem gen. Taczaka, przy którym wartę honorową pełnili funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu, Straży Gminnej oraz harcerze I szczepu harcerskiego Wierzeje w Koziegłowach. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele samorządu gminnego, radnych, sołtysów, mieszkańcy i goście gminy Czerwonak oraz poczty sztandarowe i delegacje szkół z terenu gminy.

Wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak zaznaczył, że Powstanie Wielkopolskie było wydarzeniem, które pokazało naszą siłę jako Wielkopolan, stanowi część naszej tożsamości i jest spoiwem, które łączy nas nie tylko regionalnie, ale także na poziomie całego kraju. Po odśpiewaniu roty i odmówieniu modlitwy przez księdza dziekana Jerzego Ranke w intencji poległych, wspólnie przeszliśmy pochodem z pochodniami, flagami i harcerską pieśnią na rondo Powstania Wielkopolskiego. O godzinie 19:00 mieszkańcy Koziegłów usłyszeli w pierwszej kolejności informację głosową, dotyczącą uruchomienia syreny alarmowej a następnie włączony został jednominutowy dźwięk ciągły. Był to sygnał dla wszystkich zebranych wzdłuż ulicy Piłsudskiego do odpalenia symbolicznych 104 rac.

Zwieńczeniem obchodów był koncert "Karoliny Kram - Chojnackiej Quartet Patriotycznie" zorganizowany w CKiR przez Gminny Ośrodek Kultury Sokół.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim jednostkom i osobom zaangażowanym w przygotowanie obchodów.

 

Daria Malinowska
Wydział Promocji i Rozwoju