Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Poznaniu już po raz XIII zorganizowało konkurs pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka na „Najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce”.

Celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych. Ponadto organizator konkursu zwraca uwagę na promocję rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w Wielkopolsce i cechujących się wysoką wartością społeczną, kulturową, ekologiczną, organizacyjną i marketingową.

Do obecnej edycji konkursu wysłanych zostało 11 zgłoszeń, spośród których Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu: I nagrody, dwóch równoległych nagród za zajęcie II miejsca oraz nagrody specjalnej.

Pierwszą nagrodę zdobyła Gmina Krobia, ze realizację: Rewitalizacja Wyspy Kasztelańskiej w Krobi – genius loci.

Kładka pieszo-rowerowa w Owińskach zajęła drugie miejsce w konkursie ex aequo z Rewitalizacją Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego brzegu Jeziora Jelonek w Gnieźnie. Nagrodę specjalną przyznano natomiast gminie Jarocin za kompleksowe i konsekwentne działania na rzecz tworzenia wysokiej jakości przestrzeni publicznych.

Kładka w Owińskach została doceniona i nagrodzona jako nowoczesny oraz innowacyjny obiekt. Niweluje ona barierę przestrzenną rzeki Warty łącząc ważne w naszym regionie trasy turystyczne, tj. Nadwarciański Szlak Rowerowy, Cysterski Szlak Rowerowy oraz wodny Szlak Pętli Wielkopolskiej. Stała się ona ważnym i atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców trzech jednostek samorządowych – Poznania, Czerwonaka i Suchego Lasu, którzy licznie z niej korzystają jako miejsca spędzania wolnego czasu. Obiekt znajduje się w miejscu dawnej przeprawy promowej, dzięki czemu odtwarza historyczne powiązania między Owińskami i Radojewem. Na kładce znajdują się miejsca wypoczynkowe oraz wieża z dwoma poziomami tarasów widokowych. Z górnego tarasu można podziwiać dolinę rzeki Warta oraz panoramę zabytkowej zabudowy Owińsk z wysokości 25 m. Ponadto, jak można wyczytać w wynikach konkursu: „Kładka na Warcie została doceniona jako nowy atrakcyjny element infrastruktury pieszo-rowerowej, który cechuje się nowoczesnym ikonicznym wizerunkiem, budującym tożsamość miejsca, wysokim potencjałem do budowania integracji społecznej oraz promowaniem walorów turystycznych i przyrodniczo-krajobrazowych regionu.”

Nagrody zostały wręczone 1 lutego 2024 r. podczas konferencji XVI Dnia Urbanisty „W labiryncie reformy”, która została zorganizowana w ramach Targów „Budma 2024”.

Informacje o konkursie oraz nagrodzonych znajdują się pod linkiem: http://tup.poznan.pl/news/267/16/XIII-EDYCJA-KONKURSU-NAJLEPIEJ-ZAGOSPODAROWANA-PRZESTRZEn-PUBLICZNA-W-WIELKOPOLSCE---WYNIKI

Aby dowiedzieć się więcej na temat samej kładki, zachęcamy do odwiedzenia strony https://czerwonak.pl/pl/mieszkaniec/atrakcje-turystyczne/rekreacja/kladka-pieszo-rowerowa-w-owinskach/5428

Inwestycja dofinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Jej wartość wynosi 27.104.000,00 zł, w tym wartość dofinansowania projektu z WRPO wynosi 4.299.536,51 zł. Udział Gminy Czerwonak w budowie kładki to 8.942.437,84 zł.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

#CzerwonakŁączy