Ważny komunikat!
Nowa siedziba Urzędu Stanu Cywilengo oraz obsługi dowodów osobistych - ulica Gdyńska 30 w Czerwonaku.


Wszystkie wpisy w: Otwarte konkursy ofert na rok 2021

 1. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 2021 r.
 2. Unieważnienie otwartego konkursu ofert w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 r.
 3. Unieważnienie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie inicjatyw kulturalnych w 2021 r.
 4. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie w zakresie organizacji przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych dla mieszkańców gminy Czerwonak w 2021 r.
 5. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie w zakresie organizacji zajęć profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czerwonak zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym w 2021 r.
 6. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 r.
 7. Ogłoszenie II otwartego konkursu w zakresie wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej osób starszych w 2021 r.
 8. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa w 2021 r.
 9. Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert w zakresie inicjatyw kulturalnych w 2021 r.
 10. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r.
 11. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością w 2021 r.
 12. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie inicjatyw kulturalnych w 2021 r.
 13. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie zajęć profilatyczno-edukacyjnych w 2021 r.
 14. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie zajęć edukacyjno-wychowawczych w 2021 r.
 15. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji kolonii oraz półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z gminy Czerwonak w 2021 r.
 16. Unieważnienie otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej osób starszych w 2021 r.