Poziom zaszczepienia mieszkańców w gminie Czerwonak wg stanu na 13 lipca 2021 roku przedstawia się następująco:
 
- liczba mieszkańców zaszczepionych przynajmniej jedną dawką – 15 462 osób,
- liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych – 13 146 osób,
- procent mieszkańców w pełni zaszczepionych – 47,3 %.
 
Poszczególne grupy wiekowe:
- 0-11 lat - 0,
- 12-19 lat - 998,
- 20-39 lat - 3728,
- 40-59 lat - 5648,
- 60-69 lat - 3097,
- 70+ - 1991.