Szanowni Państwo !

Szpital w Puszczykowie jest teraz na pierwszej linii walki z pandemią. Codziennie walczymy o życie i zdrowie ponad stu pacjentów zakażonych SARS CoV-2. Po roku zmagania się z pandemią już wiele o niej wiemy, ale intensywność tej fali zakażeń  może zaskoczyć każdy, nawet najlepiej przygotowany szpital.

Jesienią ubiegłego roku doświadczyliśmy z Państwa strony nieocenionej pomocy. Bardzo sobie cenimy te odruchy serca!

Tegoroczna wiosna potroiła skalę zaangażowania Szpitala w walkę z Covid-19. To dla Szpitala ogromne wyzwanie. Bardzo zwiększyły się w porównaniu z ubiegłymi latami koszty zakupów wszelkich środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych, sprzętu jednorazowego – to są ilości z jakimi dotąd nie mieliśmy nigdy do czynienia.

Dlatego zwracamy się do Państwa z kolejnym apelem o pomoc: materialną i finansową.

Przede wszystkim prosimy o wsparcie dla naszych pacjentów oddziałów covidowych, którzy z epidemiologicznych względów nie mogą liczyć na odwiedziny najbliższych.
Bywa, że ich najbliżsi pozostają w kwarantannie
lub co gorsza – sami są zakażeni.

Najbardziej potrzebujemy wody w małych butelkach!
Z wdzięcznością przyjmiemy też kosmetyki i środki higieny osobistej.

 

Koordynatorem zbiórki darów jest
OSP Puszczykowo
ul. Nadwarciańska 11b, 62-040 Puszczykowo,
Telefon:   883 653 440,
Facebook -  Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie - OSP Puszczykowo

Jeśli ktoś będzie chciał wesprzeć nas finansowo podpowiadamy - wpłat finansowych można dokonywać na konto Szpitala 

CITI  Bank Handlowy w Warszawie S.A. 85 1030 1247 0000 0000 8977 9006  z dopiskiem „darowizna na walkę z pandemią”. 

 

#WspieramySzpitalwPuszczykowie

– podzielcie się tym hasłem z rodziną,  ze znajomymi, z sąsiadami…