Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 6.11.2020 r. przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla posiadaczy chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję. Szczegóły dotyczące pomocy i niezbędne dokumenty udostępnione są TUTAJ