„Tarcza” – pakiet pomocy dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą  na terenie Gminy Czerwonak.

 

Pandemia wywołana koronawirusem COVID-19 stanowi nie tylko poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, ale również wstrząs dla całej gospodarki, w tym także dla gospodarki naszych lokalnych przedsiębiorców.

Wspomaganie lokalnych przedsiębiorców w okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19 opiera się m.in. na umorzeniach lub odroczeniach płatności z tytułu podatku od nieruchomości oraz umarzaniu, odraczaniu terminu spłaty lub rozkładaniu na raty należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie.

 

Najważniejsze, co gmina może zrobić dla przedsiębiorców to właściwie określić zasady przyznawania pomocy w taki sposób, aby każdy ze składających wniosek wiedział jaką pomoc otrzyma. W obecnej sytuacji epidemii COVID-19 trudno mówić o korzystnych warunkach prowadzenia jakiejkolwiek działalności, stąd w ramach możliwości budżetowych gminy uchwalono propozycje pomocy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej przedsiębiorczości Rada Gminy Czerwonak w dniu 23 kwietnia 2020 roku podjęła uchwałę określającą zasady zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Czerwonak.

 

Kolejną uchwałą podatkową określono możliwości przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Czerwonak, w momencie pogorszenia płynności finansowej w następstwie epidemii COVID-19 wydłużając tym samym termin spłaty rat.

 

Rada Gminy Czerwonak podjęła również uchwałę o umarzaniu, odraczaniu terminu spłaty lub rozkładaniu na raty należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Gminie Czerwonak, jej jednostkom organizacyjnym oraz gminnym instytucjom kultury za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19.

 

Wprowadzane środki zapobiegawcze w poszczególnych państwach w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, takie jak kwarantanny, ograniczenia dotyczące kontaktów społecznych, przemieszczania się wewnątrz i pomiędzy państwami, a także prowadzenia określonych rodzajów działalności – zwłaszcza zamknięcia obiektów handlowych, usługowych czy kulturalnych – bezpośrednio wpływają na popyt i podaż na lokalnym rynku. W szczególny sposób dotknięte są branże handlu detalicznego, turystyczna i kulturalna ale konsekwencje pandemii odczują przedsiębiorcy we wszystkich sektorach gospodarki, zarówno mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), jak i duże firmy.

 

 

Wszelkie niezbędne dokumenty znajdują się TUTAJ