W związku ze wzrostem ilości zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i trwającym stanem epidemii, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 ze zmianami), informujemy, że wprowadzamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku zmienione zasady obsługi klientów.

Prosimy w miarę możliwości o załatwianie spraw telefonicznie, mailowo (sekretariat@gopsczerwonak.pl), poprzez ePUAP, pocztę tradycyjną, można też zostawiać wnioski i korespondencję w skrzynce podawczej - która znajduje się przed wejściem do Ośrodka, w sprawach wyjątkowych, których nie będzie można załatwić w sposób zdalny klienci będą przyjmowani indywidualnie w sali przyjęć po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania z pracownikiem prowadzącym sprawę.

 

Dostęp w sprawie uzupełnienia wniosków składanych do odpowiednich działów Ośrodka możliwy będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z właściwym pracownikiem merytorycznym.

 

Sekcja Wsparcia Rodzin z Dziećmi i Osób Niepełnosprawnych:

„500+” i „300+” oraz Dłużnicy Alimentacyjni

tel. 669 977 872

Świadczenia Rodzinne, Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

tel. 669 977 732

Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej:

Rejon: Czerwonak

tel. 669 977 773

Rejon: Koziegłowy, Kicin, Mielno, Kliny, Dębogóra, Ludwikowo              

tel. 669 977 903

Rejon: Owińska, Miękowo, Potasze, Bolechówko, Annowo,

Szlachęcin, Trzaskowo, Promnice, Bolechowo Osiedle, Bolechowo

 

tel. 669 977 682

Sekcja Pracy Socjalnej:

Sprawy związane z przemocą w rodzinie:

tel. 669 977 728

Sprawy opiekuńczo – wychowawcze:

 

tel. 669 977 698

tel. 669 997 774

Sekcja Usług Opiekuńczych i Pomocy Instytucjonalnej:

Rejon: Koziegłowy ul. Poznańska, Karolin, Kicin, Kliny,  Mielno Dębogóra                                                                                         

 

tel. 669 977 725

Rejon. Koziegłowy os. Leśne, Annowo, Miękowo, Bolechówko,

Potasze, Trzaskowo

 

tel. 669 977 803

Rejon: Czerwonak, Owińska, Bolechowo, Promnice, Szlachęcin     

tel. 661 483 796

 

Informujemy, że  na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku wyznaczony został punkt pobierania wniosków. Klienci będą mogli pobrać właściwe druki, podczas wypełniania wniosków w przypadku problemów prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym pracownikiem. Wypełnione wnioski prosimy składać do skrzynki podawczej lub przesłać
za pośrednictwem poczty.

Informujemy również, że na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy klient musi bezwzględnie się stosować (zakrywanie nosa i ust, rękawiczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

 

Godziny pracy Ośrodka pozostają bez zmian:

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – piątek 7:15 – 15:15

Kontakt: tel. 61 8121 488 lub 8121 489
sekretariat@gopsczerwonak.pl