W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy w naszym powiecie i obostrzeń z tym związanych zawieszone do odwołania zostały wszystkie wydarzenia organizowane dla mieszkańców przez jednostki pomocnicze (sołectwa i osiedla).