• ZMIANYW FUNKCJONOWANIU KOMUNIKACJI PODMIEJSKIEJ


- linie nr 312, 320, 321, 323, 341, 342 i 348 kursują wg rozkładu roboczego;

- linia nr 322 kursuje według rozkładu sobotniego,

- linie gminne nr 388, 392, 394, 396 oraz 397 są zawieszone;

 

Przypominamy, że pasażerowie którzy z uwagi na obecną sytuację nie korzystają z biletów okresowych ZTM, mogą dokonać ich zwrotu i wnioskować o zwrot kosztów poniesionych w związku z ich zakupem.

Zwrot – zgodnie z zapisami Regulaminu Przewozów ZTM – dotyczy:

- całości kwoty w momencie, kiedy nie rozpoczął się jeszcze termin obowiązywania biletu,

- kwoty za niewykorzystaną część biletu, w momencie, kiedy termin obowiązywania biletu już się rozpoczął.

ZTM rekomenduje, żeby wniosek o zwrot należności za bilet okresowy można składać za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie PEKA, ale także można taki wniosek przesłać na adres e-mail: ztm@ztm.poznan.pl, podając imię, nazwisko, adres oraz numer UID karty PEKA.

W obu przypadkach konieczne jest podanie numeru konta bankowego, ma który ma być dokonany zwrot. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentu do ZTM.

 

  • ZMIANY W KURSOWANIU POCIĄGÓW KOLEI WIELKOPOLSKICH

Ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oraz dodatkowych ograniczeń, niezbędnych do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w związku ze znacznym spadkiem ilości podróżnych korzystających z usług Kolei Wielkopolskich w terminie od 23 marca do 10 kwietnia br. wprowadzone zostaną ograniczenia w kursowaniu pociągów. Na każdej linii, na której połączenia obsługują Koleje Wielkopolskie zachowana zostanie minimalna liczba połączeń umożliwiająca dojazd do/z pracy.

 

Od dnia 23 marca zawieszone zostaje kursowanie następujących pociągów:

Linia Poznań Główny – Wągrowiec:

77395/4 Poznań Główny 7:24 – Wągrowiec 8:39

77608/9 Poznań Główny 10:30 – Wągrowiec 11:49

77618/9 Poznań Główny 11:53 – Wągrowiec 13:23

77497/6 Poznań Główny 21:16 – Wągrowiec 22:26 – będzie kursował w soboty i niedziele

77730/1 Poznań Główny 23:30 – Wągrowiec 0:33

77202/3 Wągrowiec 3:57 – Poznań Główny 5:00

77114/5 Wągrowiec 6:31 – Poznań Główny 7:30

77600/1 Wągrowiec 10:01 – Poznań Główny 11:07

77426/7 Wągrowiec 10:43 – Poznań Główny 11:51 – będzie kursował w soboty i niedziele

77438/9 Wągrowiec 12:42 – Poznań Główny 13:45 – będzie kursował w soboty i niedziele

77442/3 Wągrowiec 13:46 – Poznań Główny 14:51– będzie kursował w soboty i niedziele

 

Koleje Wielkopolskie informują, że od 30 marca do 10 kwietnia 2020 roku ograniczone zostanie kursowanie kolejnych pociągów.

77416/7 Poznań Główny 8:46 – Wągrowiec 9:59

77116/7 Poznań Główny 15:53 – Wągrowiec 16:47

77674/5 Poznań Główny 19:00 – Wągrowiec 20:02

77426/7 Wągrowiec 10:43 – Poznań Główny 11:51

77662/3 Wągrowiec 17:54 – Poznań Główny 19:02

77688/9 Wągrowiec 20:48 – Poznań Główny 21:51

 

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. informuje, że Podróżnym, którzy w związku z wdrożeniem nadzwyczajnych rządowych rozwiązań, zamierzają zrezygnować z przejazdów pociągami uruchamianymi przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe odcinkowe (tygodniowe, miesięczne lub kwartalne) oraz wg oferty BUS – TRAMWAJ – KOLEJ, zakupione w kasie biletowej, pociągu lub biletomacie najpóźniej 13 marca 2020 r., ważne na przejazdy 12 marca i później, jest dokonywany w odstępstwie od obowiązujących terminów (tzn. nawet po upływie odpowiednio: pierwszego, dziesiątego lub trzydziestego dnia terminu ważności biletu), bez potrącenia odstępnego, proporcjonalnie do czasu, w jakim nie mogły one być wykorzystane.

 

W przypadku Podróżnych, którzy nabyli bilety okresowe odcinkowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne) za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży tj. za pośrednictwem strony www.biletywielkopolskie.pl , zwroty należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety, będą dokonywane na drodze reklamacji bez potrącania odstępnego, proporcjonalnie do czasu, w jakim nie mogły one być wykorzystane. Powyższe dot. biletów zakupionych najpóźniej 13 marca 2020 r., ważnych na przejazdy 12 marca i później.

W przypadku zwrotu biletu okresowego (tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego, strefowego BTK) zakupionego w kasie biletowej, pociągu lub biletomacie dokonywanego w trybie reklamacyjnym prosimy do wniosku dołączyć oryginał tego biletu.