Informujemy, że odpowiednio od 18 i 19 marca (środa, czwartek) zostaną wprowadzone kolejne ograniczenia w transporcie publicznym organizowanym przez ZTM, tym razem na liniach podmiejskich. Celem tych działań jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronowirusa w aglomeracji poznańskiej, a także dostosowanie komunikacji do zdecydowanie zmniejszonej, ograniczonej do niezbędnego minimum, mobilności mieszkańców. Podkreślamy, że nie jest wykluczone wprowadzenie kolejnych zmian – w zależności od dynamiki aktualnej sytuacji.

Dotychczasowe apele o pozostanie (w miarę możliwości) w domu przynoszą efekt w postaci radykalnego spadku mobilności mieszkańców. Ponownie prosimy i apelujemy o ograniczenie udziału w dużych skupiskach ludzkich oraz o korzystanie przede wszystkim ze zdalnych form pracy i kontaktu. Stąd wprowadzone np. w urzędach (np. ZTM) ograniczenia kontaktu osobistego z Punktami i Biurami Obsługi Klienta.

 

Dużo mniejsza mobilność przekłada się na znacznie, bo aż ponad 60-proc. niższą frekwencję na liniach organizowanych przez ZTM Poznań. Na niektórych liniach pasażerów jest zaledwie kilku lub kilkunastu na kurs. Należy mieć także na uwadze wysoki i stale rosnący poziom absencji wśród prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej. Wprowadzone dotychczas ograniczenia pozwalają na zapewnienie obsługi wszystkich kursów zaplanowanych na dany dzień. W sytuacji braku podjęcia już obowiązujących decyzji o zawieszeniu części linii tramwajowych i autobusowych, już teraz spora część kursów na terenie Poznania nie byłaby realizowana z uwagi na brak obsługi.

 

Ograniczenia w transporcie podmiejskim:

Biorąc pod uwagę powyższe, od środy (18 marca) ograniczenia zostaną wprowadzone na liniach podmiejskich do i z Kleszczewa oraz gminy Czerwonak:

- zawieszone zostają wszystkie kursy na linii nr 435,

- zawieszony zostaje kurs linii nr 432 o godz. 7:00 i 8:25 z przystanku Kleszczewo Park,

- zawieszony zostaje kurs linii nr 432 o godz. 7:30, 9:25 i 14:10 z dworca Rondo Rataje,

- zawieszony zostaje kurs linii nr 431 o godz. 22:00 z dworca Rondo Rataje,

-  zawieszone zostają linie: 388, 392, 394, 396, 397,

- wprowadzony zostaje sobotni rozkład jazdy dla linii nr 323,

- zawieszone zostają kursy linii nr 312 o godzinie: 4:36, 6:23, 8:50, 14:40, 16:32, 19:16 z przystanku Promnice Północna oraz kursy o godzinie 5:35, 7:50, 13:30, 15:45, 18:00 z przystanku Rondo Śródka.

Od czwartku (19 marca) na liniach obsługujących gminę Tarnowo Podgórne nr: 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821 w dni robocze będzie obowiązywać sobotni rozkład jazdy.

Ponadto na linii 882 nie będą wykonywane kursy o godzinie 6:53 z Tarnowa Podgórnego/Centrum oraz o godz. 7:30 z Rokietnicy/Stacja, a linia 889 zostanie zawieszona.

 

Zniesienie statusu przystanków na żadanie:

Na terenie Poznania zostanie zniesiony status przystanków na żądanie. Wszystkie przystanki będą traktowane jako stałe i autobusy będą się na nich zatrzymywać niezależnie od tego, czy pasażerowie zgłoszą żądanie przyciskiem czy nie. Zmiana ma na celu ograniczenie kontaktu pasażerów z powierzchniami dotykanymi przez wiele osób, takimi jak przyciski informujące kierowcę o zamiarze opuszczenia pojazdu na przystanku „na żądanie”.