Publikujemy wykaz adresów stron internetowych, na których zostały zamieszczone wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3:

 

1. Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla różnych form opieki instytucjonalnej dla dzieci małych - 30.04.2020

https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/
 

2. Wytyczne MEN i GIS dla przedszkoli - 29.04.2020

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
 

3. Wytyczne MRPiPS i GiS dla żłobków - 29.04.2020

https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3