Wszystkie wpisy w: Konsultacje z NGO

 1. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023
 2. Konsultacje programu współpracy z NGO na rok 2023
 3. Konsultacje projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 4. Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 5. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujących w 2023 r.
 6. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2023 roku.
 7. Protokół z przebiegu konsultacji w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.
 8. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.
 9. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 10. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok
 11. Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 12. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok
 13. Protokół przebiegu konsultacji projektu programu współpracy na 2022 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 14. Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2022 Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 15. Zaproszenie na spotkanie robocze w sprawie programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi
 16. Protokół z przebiegu konsultacji, dot. projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2021