Ważny komunikat!
Zgłoś projekt w Czerwonackim Budżecie Obywatelskim. Zgłaszanie projektów jest możliwe w terminie: od 15 kwietnia do 13 maja 2024 roku.


Wszystkie wpisy w: Konsultacje z NGO

 1. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.
 2. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 3. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok
 4. Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 5. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok
 6. Protokół przebiegu konsultacji projektu programu współpracy na 2022 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 7. Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2022 Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 8. Zaproszenie na spotkanie robocze w sprawie programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi
 9. Protokół z przebiegu konsultacji, dot. projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2021
 10. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dot. projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2021
 11. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
 12. Protokół konsultacji projektu programu współpracy na 2021 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 13. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok
 14. Konsultacje projektu programu współpracy na 2021 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 15. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2021 roku
 16. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 17. Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 18. Informacja o wynikach ponownych konsultacji programu współpracy na 2020 r.
 19. Ponowne konsultacje programu współpracy na 2020 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 20. Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego za 2020 rok
 21. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego za 2020 rok
 22. Informacja o wynikach konsultacji programu współpracy na 2020 r.
 23. Zarządzenie Wójta dotyczące konsultacji projektu uchwały dotyczącego programu współpracy na 2020 rok Gminy
 24. Konsultacje uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2020 r.
 25. Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszań propozycji zadań priorytetowych na 2020 r.