Wszystkie wpisy w: Konsultacje z NGO

 1. Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 2. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok
 3. Protokół przebiegu konsultacji projektu programu współpracy na 2022 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 4. Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2022 Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 5. Zaproszenie na spotkanie robocze w sprawie programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi
 6. Protokół z przebiegu konsultacji, dot. projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2021
 7. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dot. projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2021
 8. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
 9. Protokół konsultacji projektu programu współpracy na 2021 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 10. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok
 11. Konsultacje projektu programu współpracy na 2021 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 12. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2021 roku
 13. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 14. Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 15. Informacja o wynikach ponownych konsultacji programu współpracy na 2020 r.
 16. Ponowne konsultacje programu współpracy na 2020 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi