Informujemy, że od 24 stycznia 2023 r. do 1 lutego 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2023 roku.

 

Poniżej przedstawiamy Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 24.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia ww. konsultacji wraz z projektem uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2023 roku:

 

http://bip.czerwonak.pl/7201/dokument/27533