Informujemy, że od 4 października 2023 r. do 16 października 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2024 Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi.
Poniżej zamieszczamy Zarządzenie nr 263/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 04.10.2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak dotyczącego programu współpracy na 2024 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.