Ważny komunikat!
Gminny magazyn pomocy dla Ukrainy: Plac Zielony 1 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Towar przyjmowany i wydawany jest od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00.


Wszystkie wpisy w: Konsultacje z NGO

 1. Protokół z przebiegu konsultacji w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.
 2. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.
 3. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 4. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok
 5. Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 6. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok
 7. Protokół przebiegu konsultacji projektu programu współpracy na 2022 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 8. Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2022 Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 9. Zaproszenie na spotkanie robocze w sprawie programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi
 10. Protokół z przebiegu konsultacji, dot. projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2021
 11. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dot. projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2021
 12. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
 13. Protokół konsultacji projektu programu współpracy na 2021 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 14. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok
 15. Konsultacje projektu programu współpracy na 2021 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 16. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2021 roku