Ważny komunikat!
Wybierz projekt w Czerwonackim Budżecie Obywatelskim. Głosowanie trwa od 14 czerwca do 14 lipca 2024 roku.


Wszystkie wpisy w: Konsultacje z NGO

 1. Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2024 r.
 2. Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2024 roku
 3. Protokół z przebiegu konsultacji, dot. projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
 4. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2024 rok
 5. Konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 6. Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Czerwonak i nadania jej Statutu
 7. Wyniki konsultacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi
 8. Protokół przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy na 2024 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 9. Konsultacje programu współpracy z NGO na rok 2024
 10. Protokół z przebiegu konsultacjiw sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak i nadania jej statutu
 11. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2024 roku
 12. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak
 13. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2023 roku
 14. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 15. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 16. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023
 17. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 18. Protokół przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy na 2023 r.
 19. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023
 20. Konsultacje programu współpracy z NGO na rok 2023
 21. Konsultacje projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 22. Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 23. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujących w 2023 r.
 24. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2023 roku.
 25. Protokół z przebiegu konsultacji w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.