Ważny komunikat!
Informujemy, że wnioski o wydanie: Czerwonackiej Karty Seniora, Ogólnopolskiej Karty Seniora, Karty Dużej Rodziny, Wielkopolskiej Karty Rodziny, Czerwonackiej Karty Dużej Rodziny należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Czerwonak ul. Gdyńska 30.


Wszystkie wpisy w: Konsultacje z NGO

 1. Protokół z przebiegu konsultacjiw sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak i nadania jej statutu
 2. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2024 roku
 3. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak
 4. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2023 roku
 5. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 6. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 7. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023
 8. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 9. Protokół przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy na 2023 r.
 10. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023
 11. Konsultacje programu współpracy z NGO na rok 2023
 12. Konsultacje projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 13. Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 14. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujących w 2023 r.
 15. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2023 roku.
 16. Protokół z przebiegu konsultacji w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.