Ważny komunikat!
Rozpoczęliśmy proces przyjmowania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych


Wszystkie wpisy w: Konsultacje z NGO

 1. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 2. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023
 3. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 4. Protokół przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy na 2023 r.
 5. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023
 6. Konsultacje programu współpracy z NGO na rok 2023
 7. Konsultacje projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 8. Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 9. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujących w 2023 r.
 10. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2023 roku.
 11. Protokół z przebiegu konsultacji w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.
 12. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.
 13. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 14. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok
 15. Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 16. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok