Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 

  • miejscowości Potasze,
  • „Kliny – rejon ulicy Poznańskiej”,
  • „Miękowo – rejon ulicy Łąkowej”,
  • „Miękowo – część południowa",
  • „Miękowo – część środkowa".

 

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czerwonak: https://bip.czerwonak.pl/6732/dokument/13324

 

Wnioski do planów można składać do dnia 21 sierpnia 2020 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Czerwonak: ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl