Publikujemy wyniki anonimowego badania ankietowego, które było przeprowadzone przez Urząd Gminy Czerwonak wśród mieszkańców gminy. Jego celem było badanie jakości życia i usług publicznych. Ankieterzy zapytali między innymi o ocenę takich aspektów funkcjonowania gminy jak ochrona środowiska, bezpieczeństwo, edukacja, sport czy kultura.

Badanie służy analizie stopnia realizacji wybranych celów ze Strategii Rozwoju gminy oraz ocenie jakości życia w gminie w opiniach jej mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.