Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miejscowości Bolechówko i Potasze - część A, "Bolechówko - rejon ulicy Platanowej" i "Potasze - rejon ulicy Oczarowej i Wierzbowej".

 

Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej dotyczącej rozwiązań przyjętych w projektach planów, która odbędzie się w dniu 2 września 2020 r., o godz. 16:00, w amfiteatrze przy Klubie Kogucik, ul. Lipowa 1, w Potaszach.

W przypadku utrzymania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego i związanych z nim ograniczeń w przemieszczaniu się i gromadzeniu, dyskusja może mieć charakter zdalny i odbyć się za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Czerwonak w podanym wyżej terminie i godzinie. Informacja o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji zdalnej zostanie podana najpóźniej w dniu 1 września 2020 r. na stronie internetowej www.czerwonak.pl.

 

Uwagi do projektów planów "Bolechówko - rejon ulicy Platanowej" i "Potasze - rejon ulicy Oczarowej i Wierzbowej" można składać do dnia 24 września 2020 r., a do projektu planu miejscowości Bolechówko i Potasze - część A - do dnia 1 października 2020 r. Uwagi można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl.

 

Projekty planów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czerwonak: https://bip.czerwonak.pl/6392