Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Czerwonak w Czerwonaku
 2. Konsultacje społeczne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kicin – rejon ulicy Swarzędzkiej i Fabrycznej”
 3. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
 4. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Sołectwa Kliny na lata 2020-2025
 5. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2021 roku
 6. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 7. Protokoły z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Owińskach i Czerwonaku
 8. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 9. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Promnice – rejon ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego"
 10. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 11. Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Bolechówku i Potaszach
 12. Bolechówko ul. Platanowa – jaka przestrzeń dla mieszkańców?
 13. Konsultacje społeczne dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Owińskach i Czerwonaku
 14. Zbieranie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Potasze, Kliny i Miękowo
 15. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Trzaskowo – część północna"
 16. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej